Historie F3D

Stručná historie Velké ceny Mělníka

Historie pořádání závodů okolo 2006_vcm_2006-41.jpg, 152kBpylonů se sahá do roku. 1975. Kdy asi tucet pilotů závodilo v národní kategorii RC-P (modely s motory do 2,5 cm3). Nové motory MVVS 6,5 cm3, které se právě objevily na trhu, byly impulsem zkusit i mezinárodní kategorii FAI F3D, přestože v modelářské veřejnosti převládal názor, že tato kategorie nemá v našich podmínkách šanci uspět.

S nápadem pořádat každoročně závod okolo pylonů „Velká cena Modely“ přišel Zdeněk Malina, propagační pracovník podniku MODELA. Přidal se Jaromír Bílý, konstruktér téhož podniku, jehož mateřský modelářský klub Mělník byl nejen ochotný pomoci, ale hlavně měl k dispozici vhodné letiště.

Své služby nabídnul a realizoval i Modelářský klub Praha 5. Technickou podporu poskytli pracovníci MVVS v Brně. Cennými podněty přispěl i Jiří Havel, který, jako jediný u nás, viděl „na vlastní oči“ závody okolo pylonů během služebního pobytu v USA

První ročník Velké ceny Modely (VCM) byl vypsán pro dvě kategorie: V kategorii F3D závodilo 8 týmů podle tehdejších pravidel FAI na body za umístění. V “náborové“ kategorii (s jakýmkoliv R/C motorovým modelem) se zúčastnilo 65 týmů.

Nejdříve se létalo ve skupinách podle obsahu motoru. Nejlepší týmy postoupily do finále, kde již létaly společně, ale s handicapy. Ty byly vypočteny z průměrných časů ve skupinách.

Závod měl přesto nečekaný ohlas a nebylo pochyb, že se bude v příštím roce opakovat.

V druhém ročníku VCM byla „náborová“ nahrazena národní kategorií RC-P, od roku 1980 se pak závodilo v mezinárodní kategorii CLUB 20 (s motory do 3,5 cm3). Zájem o tyto menší modely v pozdějších létech klesal, v roce 1993 byl závod uspořádán naposledy. Do 21. ročníku byl na přání hlavního sponzora zařazen závod v kategorii Q500 „VELKOM CUP“, ale ani tato kategorie se nedočkala pokračování.
mvvs40GRRT.gif, 17kB
V roce 1977 modifikovali pracovníci MVVS motor 6,5 GF na pylonovou verzi 6,5 GRRT. Tento špičkový motor pak v následujícím desetiletí umožnil českým týmům zařadit se mezi nejlepší v Evropě, hojně byl používán i zahraniční konkurencí.

V roce 1981 byla VCM poprvé zařazena do mezinárodního kalendáře FAI. Těšili jsme se, že konečně porovnáme síly s evropskou konkurencí. Bohužel, tehdy jsme byli zemí pylonářsky zcela neznámou a tak ze zahraničí nepřijel nikdo. V roce 1982 jsme sice uvítali první zahraniční tým Nauck – Kretschmar z DDR, ale to už jsme věděli, že musíme něco podniknout…

V témže roce inicioval Zdeněk Malina autobusový zájezd s cestovní kanceláří na mezinárodní závod OPS Trophy F3D do Itálie. Zájem byl veliký, zúčastnila se kompletní špička pilotů F3D. Za zkušenostmi odcestovali i pořadatelé VCM – členové Modelklubu Mělník a příznivci „pylonů“. V Itálii byl nejúspěšnější Zdeněk Teplý na 6. místě. Vůbec nejlepšího času celého závodu dosáhli bratři Malinové 92,2 s, ale „posekali“ a nedostali se do finále. Zájezd byl hodnocen jako úspěšný především proto, že nás vzala Evropa „na vědomí“.

Šestého ročníku (1983) se poprvé zúčastnily i zahraniční týmy z Rakouska, obou německých států, Francie, Švýcarska a Itálie

Od osmého ročníku se pravidelně zúčastňují švédové. V roce 1989 zvítězil B. Ragnarsson v kategorii Club 20. Švédská účast v dalších ročnících patřila spolu s německou k nejpočetnějším, ve 24. ročníku se počtem týmů (13) vyrovnali švédové domácím!

V roce 1985 se stali bratři Malinové v kategorii F3D mistry USA a o několik dní později mistry světa. Byla to především jejich zásluha, že jsme v následujícím roce, na 10. ročníku VCM, mohli uvítat i první týmy z USA (B. Wallace, Mc Stay a P. Reed). Rob Wallace se pak zúčastňoval pravidelně dalších ročníků až do r. 1995.

V dvatřiceti ročnících VCM jsme měli tu čest přivítat závodníky z 15 zemí: AUS, BEL, CAN, DDR, GBR, GER, CH, ITA, JPN, NED, RUS, SWE, UKR, USA.

2008_vcm_2008-172.jpg, 76kB
V „mezinárodní éře“ VCM, tj. od roku 1983 zvítězili více než jednou bratři Malinové (CZE) 8x (od první VC 11x), van den Bosch (NED) 5x (poprvé se zúčastnil až v roce 1996), Thomas Lindemann (GER) 4x, Miroslav Novák (CZE) 2x. Manferd Pick (GER) sice zvítězil „jen“ jednou, ale byl 3x druhý, 1x třetí. V létech 1982, 1984, 1985 a 2000 se umístili na prvních třech místech pouze domácí týmy. Triumfem němců byl 18. ročník – nepustili nikoho na stupně vítězů a navíc obsadil i 4., 6. a 8. místo! V roce 2004 podobně excelovali holanďané.

Po „sametové revoluci“ ukončil podnik MODELA v roce 1991 svou činnost – jeho jednotlivé závody se osamostatnily, nebo vrátily k samostatnosti (MVVS). Velká cena ztratila záštitu a sponzora. Členové Modelklubu Mělník se rozhodli v tradici Velkých cen pokračovat vlastními silami s tím, že se pokusí opatřit finanční prostředky u jiných sponzorů.

Patnáctý (1992) a další ročníky již pořádal Modelklub Mělník (s pomocí jednotlivců z jiných klubů) pod novým názvem! “Velká cena Mělníka“. Velký dík patří všem sponzorům VCM, bez jejichž podpory by nebylo v silách malého Modelklubu-Mělník tradiční závod pořádat.

Pro Mistrovství světa F3D 2003, jehož uspořádáním byl pověřen MK Mělník, byl vyvinut elektronický časoměrný a informační systém pro závod okolo pylonů „ZEUS“. Jeho hlavním tvůrcem je Michal Dolejš s Tomášem Bartovským a Jaromírem Bílým. ZEUS měl premiéru na VCM 2003 a plně se osvědčil i na mistrovství světa téhož roku.

Dnes již je na světě druhá ,bezdrátová verze časoměrného systému který úspěšně odměřil několik evropských soutěží, včetně mistrovství světa F3D v Německu (2009).

Po vydařeném Mistrovství světa F3D uspořádaném Modelklubem Mělník v roce 2003 se Velké ceny Mělníka zúčastňuje pravidelně přes padesát nejlepších týmů z celého světa.

V roce 2007 jsme uspořádali jubilejní 30. vcm09_63.jpg, 73kBročník Velké Ceny Mělníka, závod patřil k jedněm z nejlépe obsazeným.

Ve světě je naše mělnická Velká cena hodnocena jako jeden z nejlepších a největších pylonářských svátků. Přispívá k tomu i atmosféra vytvořená diváky a i hojná účast modelářských firem prezentujících své výrobky.

Dle podkladů J. Bilého a klubového archivu zpracoval
V.Slavík, 2010.