Z historie klubu

Z historických počátků Modelklubu Mělník

Současný Modelkub Mělník vznikakl záhy po skončení 2. světové války.

[singlepic id=520 w=190 h=190 float=left]Byli to bratři Josef a Ladislav Vejvodové, kteří nadšeně modelařili již během válečných let a ke kterým se postupně po roce 1945 přidávali další modeláři. Ti pracovali převážně samostatně a jezdili si do Mělnické Vrutice k jejich otci, koláři, pro modelářské lišty. Z této doby se v našem vědomí zachovala jména bratří Šulců z Velkého Borku, pánů Zdeňka Maříka a Václava Müllera z Rousovic, Zdeňka Plicky z Lužce a několika dalších.

V červnu 1945 byla na okrese založena odbočka Českého národního aeroklubu, ale prakticky žádnou činnost nevyvinula. První úspěšné organizační snahy se datují koncem roku 1947. Při náhodném setkání s Miloslavem Trousílkem, předválečným plachtařem ze Skuhrova, padla myšlenka obnovit odbočku ČNA pod názvem AEROKLUB MĚLNÍK. Na den 29. ledna 1948 se podařilo svolat obnovující členskou schůzi do restaurace „U Tajovských“. Zde byl zvolen nový výbor Aeroklubu Mělník a prvním vedoucím modelářského odboru byl zvolen pan Ladislav Vejvoda. Pro činnost modelářů bylo prvořadým úkolem získání modelářské dílny, která byla nakonec modelářům přidělena Městským národním výborem ve vile „Karola“, v nepoužívané místnosti, jejíž adaptace si vyžádala cca 300 řemeslnických hodin.

První modelářskou akcí bylo uspořádání modelářského odpoledne 4.dubna 1948 v Mělnické Vrutici za účasti asi 10 modelářů s větroni a motorovými modely. První Okresní modelářská soutěž pořádaná modelářským odborem se konala 23. května 1948 na Chloumku pod vysílačkou. Zúčastnilo se 9 modelářů s 11 větroni a motorovými modely.

Na podzim 1948 modeláři uspořádali výstavu modelů ( jako součást propagační výstavy Aeroklubu Mělník), kde se přihlásila řada nových členů. V závěru roku zahájil činnost první modelářský kroužek schválený okresním školským inspektorátem. Instruktorem byl pan Ladislav Vejvoda.

V dalších letech se mělničtí modeláři účastnili úspěšně soutěží, letecko-modelářských dní a propagačních akcí a samozřejmě hlavně stavěli nové modely. Počet leteckomodelářských kroužků vzrostl, když nové instruktorské průkazy získali Zdeňek Mařík, Vladimír Hvězda, Miloslav Trousílek a Jaroslav Vach. V roce 1950 mělničtí modeláři zorganizovali KRAJSKOU soutěž modelů letadel pro kategorii upoutaných modelů, větroňů, modelů s pohonem gumovým svazkem a motorových modelů. Závod se konal v sobotu 17. a neděli 18. června. Na této soutěži byl mělnickým modelářem Vladimírem Hvězdou vytvořen výškový CS rekord s větroněm dosažením hladiny 1800 m nad terénem.

Ve dnech 14.-16. července 1950 se družstvo mělnických modelářů zúčastnilo Celostátní modelářské soutěže v Partyzánském na Slovensku s větroni a s modely poháněnými gumovým svazkem. V „gumácích“ skončil Jiří Čermák na slušném 11. místě. V listopadu 1950 vedli instruktoři modelářského odboru na školách celkem 8 leteckomodelářských kroužků.


Od dubna 1951 převzal vedení modelářského odboru Vladimír Hvězda. Kvůli politickému vývoji v republice přestávají koncem roku Aerokluby v ČSR fungovat. Na jejich místo nastupuje Československý svaz lidového letectví, později přejmenovaný na Dobrovolný svaz lidového letectví. Přesto modeláři dále pracují a soutěží. V tomto roce absolvovali mělničtí modeláři 6 soutěží a předváděcích akcí včetně krajské a celostátní soutěže. Koncem roku 1951 ale začíná modelářská činnost slábnout.

Od března 1952 přešel Aeroklub Mělník se všemi odbory pod hlavičku Svazarmu. Útlum modelářských aktivit, projevujících se v poklesu počtu kroužků na 4 a nízké účasti mělnických modelářů na soutěžích, se zastavil až v květnu 1954, kdy byl vedením modelářského odboru „Navijákové stanice Svazarmu Mělník“ pověřen Lumír Svoboda. Stagnace modelářské činnosti ale podle představ OV Svazarmu pokračovala. Tím je myšleno vedení modelářských kroužků na školách podle svazarmovských osnov, výcviky ve stupních modelářské odbornosti (A, B, C, kdy kdosi naplánoval vycvičit ročně v okrese 50 (!) modelářů pro stupeň A, 10 pro stupeň B, 8 pro stupeň C ). Přesto se soutěžní činnost pomalu zvyšovala.

V roce 1956 posílil řadu mělnických modelářů Jaromír Bílý, který okolo sebe soustředil skupinu osmi modelářů. Ti pak několik let úspěšně soutěžili v kategorii motorových modelů. Od výsledků a činnosti této skupiny, která přinesla mělnickým modelářům i první reprezentační a mezinárodní úspěchy (vítězství J.Bílého na Mezinárodní modelářské soutěži v Maďarsku roku 1958 a 6. místo na Mistrovství světa v Anglii v roce 1958 v kategorii volných motoráků), lze pozorovat další vzestup modelářské činnosti v Mělníku. V roce 1959 předvedli na Mělníku Lumír Svoboda první větroň a Jaromír Bílý se Zdeňkem Maříkem první motorové modely řízené radiem.

Od těchto začátků mělničtí modeláři úspěšně pořádali v dalších letech stovky akcí a soutěží v různých modelářských kategoriích, z nichž je ve veřejnosti nejznámější kategorie „F3D“ – létání okolo pylonů. Již v roce 1978 byl pořádán na letišti Hořín 1. ročník „Velké ceny Modely“ (VC), která byla po roce 1990 přejmenována na „Velkou cenu Mělníka“. Tuto VC mělničtí modeláři vypracovali na nejprestižnější závod v Evropě, jehož výborná organizační úroveň je dobře známá i v zámoří a na kterou se každoročně přihlašuje mnoho zahraničních modelářů.

[singlepic id=433 w=190 h=190 float=right]

Vloni se létal již XXX. ročník a v roce 2003 proběhlo v Hoříně i mistrovství světa v kategorii F3D, jehož organizace, bezproblémový spád a technické zabezpečení získaly pozitivní mezinárodní ohlas. Skvělými výsledky se v této kategorii mohou pyšnit Miloš a Zdeněk Malinovi, členové našeho klubu, kteří se stali již dvakrát mistry světa a vyhráli Velkou cenu Mělníka desetkrát !

Závěrem je nutno zmínit, že pánové Lumír Svoboda, Zdeněk Mařík a Jaromír Bílý dále modelaří a jsou platnými členy Modelklubu Mělník dodnes.


Dle podkladů L. Vejvody a klubového archivu zpracoval Ing P. Bouša , dne 27. ledna 2007.